AZ RU EN
1 2 3 4

Rentgen Müayinəsi

Ağciyərin qrafiyası (arxa-ön proyeksiyada)

Ağciyərin qrafiyası (tək yan proyeksiyada)

Ağciyərin qrafiyası (ön-arxa və tək yan proyeksiyada)

Ayaqüstə qarının qrafiyası

Uzanaraq qarının qrafiyası

Çanaq qrafiyası

Kəllə qrafiyası

Burun qrafiyası

Burun ətrafı ciblərin qrafiyası

Kəllə boşluğunun qrafiyası (düz proyeksiyada)

Kəllə boşluğunun qrafiyası (düz və yan proyeksiyada)

Bir.iki boyun fəqərə nahiyəsinin qrafiyası (düz proyeksiyada)

Bir.iki boyun fəqərə nahiyəsinin qrafiyası (düz və yan proyeksiyada)

Boyun fəqərələrinin qrafiyası (iki tərəf)

Büzdüm nahiyəsinin qrafiyası

Döş fəqərələrinin qrafiyası (düz proyeksiyada)

Döş fəqərələrinin qrafiyası (iki tərəf)

Bel fəqərələrinin qrafiyası (düz proyeksiyada)

Bel fəqərələrinin qrafiyası (düz və yan proyeksiyada)

Əl bilək qrafiyası (düz və yan proyeksiya) sağ

Əl bilək qrafiyası (düz və yan proyeksiya) sol

Dirsək qrafiyası (düz və yan proyeksiya) sağ

Dirsək qrafiyası (düz və yan proyeksiya) sol

Çiyin qrafiyası (düz proyeksiyada) sağ

Çiyin qrafiyası (düz proyeksiyada) sol

Diz oynağının qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sağ

Diz oynağının qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sol

Ayaq topuq daban oynaqlarının qrafiyasi (düz və ya proyeksiyada) sağ

Ayaq topuq daban oynaqlarının qrafiyasi (düz və ya proyeksiyada) sol

Tək əl barmaq qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sağ

Tək əl barmaq qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sol

Əlin qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sağ

Əlin qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sol

Ön qolun qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sağ

Ön qolun qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sol

Bazu qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sağ

Bazu qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sol

Döş sümüyü qrafiyası (yan proyeksiyada) sağ

Döş sümüyü qrafiyası (yan proyeksiyada) sol

Qamış və incik sümüklərinin qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sağ

Qamış və incik sümüklərinin qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sol

Ayaq qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sağ

Ayaq qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sol

Topuq sümüyünün qrafiyası (yataraq düz proyeksiyada) sağ

Topuq sümüyünün qrafiyası (yataraq düz proyeksiyada) sol

Ayaq barmaqlarının qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sağ

Ayaq barmaqlarının qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sol

Bud sümüyü qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sağ

Bud sümüyü qrafiyası (düz və yan proyeksiyada) sol

İntravenoz pyelografiya-ekskrator uroqrafiya Kontr md50

Histerosalpinqoqrafiya